کنسرتهای آموزشگاه فاخته تا پایان 1388

١- کنسرت موسیقی مکتبی ایران : گروه فاخته ٢٨ و  ٢٩ تیر ١٣٨۶ سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن.

٢- کنسرت موسیقی مردمپسند (پاپ) : گروه آفتاب ٩ شهریور ١٣٨۶ سالن آموزشگاه فاخته.

٣- کنسرت پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران١ : گروه فاخته ١۵ شهریور ١٣٨۶ سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن

۴- کنسرت تکنوازی سه تار : ابوذر حسینی ٢۵ آبان ١٣٨۶ سالن آموزشگاه فاخته

۵- کنسرت پژوهشی شناخت ساز ویولا : محمد علی نیک نفس ١۴ دی ١٣٨۶ سالن آموزشگاه فاخته

۶- کنسرت گیتار و فلوت : محسن زرین کلام (گیتار) ، شعیب شاهمنصوری (فلوت) ، ١٢ بهمن ١٣٨۶ سالن آموزشگاه فاخته

٧- کنسرت پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران ٢ : گروه فاخته ٢٣ اسفند ١٣٨۶ سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن

٨- کنسرت تکنوازی گیتار تکنیکهای Pick نوازی :  سعید محمودی فرد ۶ اردیبهشت ١٣٨٧ سالن آموزشگاه فاخته

٩- کنسرت آموزشی شناخت ساز نی : داود آبیاری ٣ خرداد ١٣٨٧ سالن آموزشگاه فاخته

١٠- کنسرت پژوهشی موسیقی نواحی ایران (تنکابن) : بیژن مدنی ١٠ خرداد ١٣٨٧ سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن

١١- کنسرت تکنوازی عود : ابوذر حسینی ٧ تیر ١٣٨٧ سالن آموزشگاه فاخته

١٢- کنسرت تکنوازی پیانو : مزدک پرویز ۴ مرداد ١٣٨٧ سالن آموزشگاه فاخته

١٣- کنسرت گیتار فلامنکو : دانیال صادقی (گیتار)، مهرداد علیزاده (کاخن)، پوریا نیک پناه (گیتار) ٢۵ مرداد ١٣٨٧ سالن آموزشگاه فاخته

١۴- کنسرت آموزشی ساز تنبور : بیژن مدنی ٨ شهریور ١٣٨٧ سالن آموزشگاه فاخته

١۵- کنسرت هنرجویان آموزشگاه فاخته١ : ٢۶ مهر ١٣٨٧ سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن

١۶- کنسرت آموزشی آواز کلاسیک : محبعلی بخشی ٢۴ آبان ١٣٨٧ سالن آموزشگاه فاخته

١٧- کنسرت پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران ٣ : گروه فاخته ٢٩ آذر ١٣٨٧ سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن

١٨- کنسرت تکنوازی و بداهه نوازی گیتار : سعید محمودی فرد ۶ دی ١٣٨٧ سالن آموزشگاه فاخته

١٩- کنسرت آموزشی هارمونیکا (ساز دهنی) : داود آبیاری ٢۵ بهمن ١٣٨٧ سالن آموزشگاه فاخته

٢٠- کنسرت موسیقی دستگاهی ایران : گروه فاخته ٢٧ ٢٨ فروردین ١٣٨٨ سالن اداره  فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن

٢١- کنسرت پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران ۴: گروه فاخته ٢ خرداد ١٣٨٨ سالن اداره فرهنگ وارشاد اسلامی تنکابن

٢٢- کنسرت آموزشی ساز فلوت : شعیب شاهمنصوری ٢٩ خرداد ١٣٨٨ سالن آموزشگاه فاخته

٢٣- کنسرت گیتار فلامنکو : اسماعیل ثریا ٢۶ تیر ١٣٨٨ سالن آموزشگاه موسیقی فاخته

٢۴- کنسرت آموزشی تنبک : خشایار پارسا ٣٠ مرداد ١٣٨٨ سالن آموزشگاه موسیقی فاخته

٢۵- کنسرت هنرجویان آموزشگاه فاخته ٢ : ١٠ مهر ١٣٨٨ سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن

٢۶- کنسرت پژوهشی چند صدایی و تفکر ارکسترال در موسیقی ایران : مهدی حسنی ، ارکستر موسیقی مجلسی ترنم ٢۴ مهر ١٣٨٨ سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن

٢٧- کنسرت آموزشی ساز نی :  بیژن مدنی جمعه ٢٠ آذر ١٣٨٨ سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن

/ 5 نظر / 42 بازدید
ثمین حاجی آقایی

به خاطر این حرکت فرهنگی هنری ازتون ممنونم. امیدوارم جاودانه باشه و الگوی هنرمندای دیگه این شهر قرار بگیره.[گل]

يك آشنا

در حمايت از ماهنامه فرهنگ و آهنگ و هنرمندان دربند نظر دهيد http://farhang-ahang.blogfa.com/

يك آشنا

در حمايت از ماهنامه فرهنگ و آهنگ و هنرمندان دربند نظر دهيد http://farhang-ahang.blogfa.com/

قرچه

باز هم می گویم استاد:اولین مرتبت راه ما تر دامنی است .

قرچه

باز هم می گویم استاد:اولین مرتبت راه ما تر دامنی است .